Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Prezes Zarządu - Roman Klepadło
Członek Zarządu - Paweł Popowski
Członek Zarządu - Ewa Supińska

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniach 14, 15, 16 września 2020 r.

  • 1. Halina Januszewska - przewodnicząca Rady
  • 2. Krzysztof Falkowski - zastępca przewodniczącego Rady
  • 3. Józef Czerech - sekretarz Rady
  • 4. Jadwiga Zub - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • 5. Marek Furtek - członek Rady
  • 6. Dariusz Łosiewicz - członek Rady
  • 7. Urszula Rafałowska - członek Rady
  • 8. Barbara Sajkowska - członek Rady
  • 9. Katarzyna Szymanowicz - członek Rady