Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Prezes Zarządu - Roman Klepadło
Członek Zarządu - Paweł Popowski
Członek Zarządu - Ewa Supińska

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2023 r.

  • 1. Marianna Jabłońska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • 2. Wojciech Smółko – Zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej
  • 3. Wiesława Furtek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • 4. Jadwiga Zub – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN
  • 5. Jan Andraka – Członek Rady Nadzorczej
  • 6. Alicja Aponowicz - Członek Rady Nadzorczej
  • 7. Józef Czerech - Członek Rady Nadzorczej
  • 8. Halina Januszewska - Członek Rady Nadzorczej
  • 9. Janusz Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej