Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Prezes Zarządu - Roman Klepadło
Zastępca Prezesa Zarządu - Paweł Popowski
Członek Zarządu - Ewa Supińska

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach wybrani podczas Wanego Zgromadzenia Spółdzielni w dniach 12-13-14 czerwca 2017 r.

  • 1. Marek Furtek - przewodniczący Rady
  • 2. Sławomir Dębowski - zastępca przewodniczącego Rady
  • 3. Jan Andraka - sekretarz Rady
  • 4. Jerzy Grądzki - członek Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • 5. Krzysztof Falkowski - członek Rady, członek Komisji Rewizyjnej
  • 6. Dariusz Łosiewicz - członek Rady, członek Komisji Rewizyjnej
  • 7. Krzysztof Januszewski - członek Rady
  • 8. Waldemar Sajkowski - członek Rady
  • 9. Katarzyna Szymanowicz - członek Rady

Posiedzenia Rady Nadzorczej