Posiedzenia Rady Nadzorczej

 

W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyło się XI posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przymusowej sprzedaży spółdzielczych praw do lokali w drodze licytacji.
 • Zatwierdzenie zmian w Planie remontowym 2012 r.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 21 maja 2012 r. odbyło się X posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Przeprowadzenie rozmów z wybranymi dłużnikami c.d.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie określającym zasady rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie porządku domowego.
 • Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków w 2012 r.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbyło się IX posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Przeprowadzenie rozmów z wybranymi dłużnikami.
 • Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
 • Analiza zadłużeń.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 22 marca 2012 r. odbyło się VIII posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad była:

 • Analiza i zatwierdzenie wykonania planu finansowego 2011 r.
 • Analiza zadłużeń.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 24 lutego 2012 r. odbyło się VII posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad była:

 • Analiza i zatwierdzenie wykonania Planu remontowego 2011 r.
 • Wyrażenie opinii w sprawie budowy garaży na działce 1088/8.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 20 stycznia 2012 r. odbyło się VI posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej w 2012 r.
 • Nowelizacja Regulaminu Wynagrodzeń.
 • Ustalenie wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie i stawki za podgrzanie wody.
 • Upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanowienia odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 9 grudnia 2011 r. odbyło się V posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu remontowego na 2012 r.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego na 2012 r.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 16 listopada 2011 r. odbyło się IV posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Zatwierdzenie Planu finansowego - eksploatacja 2012 r.
 • Zapoznanie się z propozycjami Planu remontowego 2012 r.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 17 października 2011 r. odbyło III posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad była:

 • Analiza wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012 i na dzień 31.08.2011.
 • Analiza wykonania planu remontowego na dzień 31.08.2011.
 • Zarząd Spółdzielni przedstawił informację z przygotowania zasobów mieszkaniowych do okresu zimowego.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 5 września 2011 r. odbyło się II posiedzenie Rady Nadzorczej. Przedmiotem obrad było:

 • Podjęcie Uchwały w sprawie przebiegu termomodernizacji budynków mieszkalnych.
 • Zapoznanie się z propozycjami planu finansowego 2012 r.
 • Zatwierdzenie stawek opłat za lokale mieszkalne.
 • Zapoznanie się ze sprawami bieżącymi Spółdzielni.

W dniu 4 lipca 2011 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się pierwsze nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w następujący sposób:

 • Przewodnicząca Rady - Halina Januszewska
 • Zastępca Przewodniczącego Rady - Alfred Rutkowski
 • Sekretarz Rady - Jadwiga Zub
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Arkadiusz Studniarek.