Składniki czynszu

 

Składniki stawek opłat za mieszkania obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach:

  • odpis na fundusz remontowy – 0,98 zł/m2
  • zaliczka na centralne ogrzewanie – 2,45 zł/m2
  • opłata za podgrzanie wody – 23 zł/m3
  • opłata za wodę techniczną – 0,08 zł/m2
  • opłata za legalizację wodomierzy – 1 zł/szt.

Stawki opłaty eksploatacyjnej:

  • 1,88 zł/m2 – dotyczy członków spółdzielni posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych,
  • 1,98 zł/m2 – dotyczy członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
  • 1,98 zł/m2 – dotyczy osób nie będących członkami spółdzielni posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych,
  • 2,07 zł/m2 – dotyczy osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych.