Składniki czynszu

 

Od 1 stycznia 2019 roku na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza SMLW w Mońkach ustaliła wysokość stawek:
- odpis na fundusz remontowy - 0,98 zł/m2,
- zaliczka na centralne ogrzewanie - 2,45 zł/m2,
- opłata za podgrzanie wody - 23,00 zł/m3,
- stawka opłaty eksploatacyjnej – zmniejszenie o 0,07 zł/m2 do wysokości:

  • 1,68 zł/m2 - dotyczy członków spółdzielni posiadających odrębną własność lokal mieszkalnych,
  • 1,78 zł/m2 - dotyczy członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
  • 1,78 zł/m2 - dotyczy osób nie będących członkami, posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych,
  • 1,87 zł/m2 - dotyczy osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.