Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie przebudowy przyłącza cieplnego 4-przewodowego do budynków położonych w Mońkach przy: ul. Leśnej 57- 59, ul. Leśnej 61 - 63, ul. Gajowej 8 - 10 - 12, ul. Gajowej 9 - 11 - 13.

Termin składania ofert upływa 9 marca 2017 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 10:10.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 716 2322.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SMLW


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach ogłasza przetargi nieograniczone pisemne i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie remontu balkonów w budynkach:
1. Wojska Polskiego 50, 54 - termin składania ofert upływa 2 marca 2017 r. o godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 10:10.
2. Leśna 57, 59 - termin składania ofert upływa 2 marca 2017 r. o godz. 10.30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 10:40.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)716-23-22. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SMLW


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu położonego w Mońkach (róg Al. Wojska Polskiego i ul. Gajowej w pobliżu sklepu "Biedronka"), działka nr 1088/8 o powierzchni użytkowej 549 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 500 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 6.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed przetargiem do kasy lub na konto Spółdzielni wadium w wysokości 500zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (085)716-23-22.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd SMLW


Szanowni mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach informuje, iż rozliczone zostały koszty ogrzewania za 2015r. Sprzyjająca aura, oszczędne podejście mieszkańców, ale też docieplenia budynków i nieustanne inwestycje poprawiające efektywność ogrzewania, dały efekt w postaci zwrotu w wysokości 3,86 zł za każdy m2 mieszkaniami - i to mimo obniżenia w ub r. zaliczki na centralne ogrzewanie aż o 12 gr/m2. Racjonalne gospodarowanie wodą w 2015r. przyniosło też zwrot na wodzie technicznej w wysokości 0,33 zł/m2.
Łączny zwrot wyniesie więc 4,19 zł/m2. Przykładowo, dla mieszkania o powierzchni 60,55 m2 to kwota 253,70 zł.
Prosimy o uwzględnienie zwrotu, wnosząc opłatę czynszu za kwiecień br.

Zarząd SML-W w Mońkach