Szanowni mieszkańcy

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Naszym Kraju, mając na uwadze zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach informuje, iż w miesiącu marcu 2020r. nie będą odczytywane wodomierze w Państwa mieszkaniach.

Prosimy również nie podawać stanów wodomierzy telefonicznie. Najbliższe rozliczenie zużycia wody planujemy wykonać pod koniec czerwca 2020 r.

Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość Naszych mieszkańców.

Zarząd SML-W


Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczenie wizyt w biurze Spółdzielni do niezbędnego minimum.

Prosimy o kontaktowanie się telefonicznie pod numer 85 716 23 22.

Zarząd SMLW w MońkachZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach ogłasza przetargi nieograniczone pisemne i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie remontu balkonów w budynkach:
1. Gajowa 7 – termin składania ofert upływa 10 marca 2020 r. o godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 10.05.
2. Gajowa 11 - termin składania ofert upływa 10 marca 2020 r. o godz. 10.15, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 10.20.
3. Gajowa 13 – termin składania ofert upływa 10 marca 2020 r. o godz. 10.30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 10.35.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)716-23-22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SML-WZapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikniku rodzinnego z okazji 50-lecie istnienia SML-W w Mońkach

Pół wieku tradycji

50 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej to okres, w którym dzięki inicjatywie jej założycieli powstał duży organizm budujący mieszkania i zarządzający nimi.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że w ogromnym stopniu przyczyniła się do reaktywacji "młodego" wizerunku miasta właśnie ta Spółdzielnia, jej założyciele, pracownicy, a przede wszystkim jej członkowie. W okresie minionych lat powstał ogromny potencjał mieszkaniowy, obejmujący kilkaset mieszkań zamieszkiwanych przez 10 tys. mieszkańców Moniek. Szczególnie dużo mieszkań wybudowano w dekadzie lat siedemdziesiątych. Dynamiczny rozwój odbywał się przy dużym zaangażowaniu władz Spółdzielni i jej pracowników. Wraz z rozwojem Spółdzielni powstały nowe działy, które służyły jej członkom poprzez codzienne administrowanie zasobami, konserwację, remonty i bogatą ofertę kulturalną.

Minione lata były mocno zaznaczone licznymi osiągnięciami, stale rozbudowywanym potencjałem, tworząc w rezultacie wspólne dobro będące własnością jej członków. Upływający czas to liczne fakty i zdarzenia dzięki zaangażowaniu pracowników i tych, którzy na co dzień nieśli swą pomoc i wkład w jej budowanie, jak i w codziennym istnieniu – wspólnie tworząc jej pomyślność i historię.

W minionych latach stale zmieniał się status Spółdzielczości i zakres pomocy państwa. Wspólnie przeżywaliśmy również dziejowe zmiany ustrojowe i polityczne, które miały swój istotny wpływ na to, czym jest Spółdzielczość dzisiaj.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pracowników Spółdzielni, Zarządów, członków Rad Nadzorczych i Rad Osiedlowych, których osobiste zaangażowanie sprawiły, że Spółdzielnia i jej mieszkańcy mogą być dumni z uzyskanych wyróżnień, certyfikatów i dobrych opinii w środowisku.